Ziekenzalving en gebedsdiensten

 

Zij is moe. Het sterven is langzaam, moeizaam en eenzaam. Al meer dan een jaar wordt haar naam genoemd in de gebedsdienst van de kerk. Maar nu is het op. Zij heeft een verzoek. Of we avondmaal kunnen vieren, rond haar bed, met haar familie en vrienden erbij. En haar nog één keer de ziekenzalving willen geven voor haar laatste reis. Dat kan en zo gebeurt het, in een intiem en ontroerend samenzijn in het verpleeghuis. Genezend is het niet, maar helend wel. Zo gezondmakend dat je ervan sterven kunt.

 Zo’n dertig jaar geleden zijn er gebedsdiensten begonnen bij ons in de kerk. Ze kwamen voort uit een charismatische kring en gebed om genezing was nog niet gebruikelijk in de kerk. Lang niet iedereen was er gecharmeerd van. Voorzichtig kreeg het een plek in het grote geheel van de gemeente. Geleidelijk aan verbreedde de aandacht voor lichamelijke genezing naar heling in relaties, bemoediging in crises, schuld en vergeving, gebed voor de wereld. De wijkouderlingen en ziekenbezoekers verzamelen de namen van mensen die om voorbede vragen. Na afloop ontvangen ze een persoonlijke groet van de gemeente.

 De ziekenzalving is een vast onderdeel, maar ook de meditatie bij een icoon, of de meditatieve zang van Taizé. Mensen kunnen om persoonlijke voorbede vragen, maar ook een kaarsje opsteken. De Tafelviering neemt alles op in het geheim van God. De meeste avonddiensten zijn inmiddels afgeschaft, maar deze niet. Het is het kloppende hart van de kerk waar alle pastorale noden terecht komen, benoemd of onbenoemd. Een hart hoeft niet zo groot te zijn, maar ontbreken mag het niet.

 Als je ziek bent, heb je geen puf om je relaties te onderhouden: je moet het doen met wat er naar je toekomt. Ziekenzalving gaat hierover: niet alleen blijven in je misère, niet gevangen raken in angst, of in bitterheid over je lot. Je verlangen naar genezing erkend en ondersteund zien, maar ook losgemaakt worden van de fixatie daarop. De gebedsdiensten zijn geen alternatief voor de geneeskunde en ook niet voor het alternatieve circuit daarin. Uiteindelijk gaat het in de gebedsdiensten hierom: weten dat genezing ten diepste betekent: door God gevonden te zijn.

 

(eerder verschenen in Toer)

  

Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info