Kloostergebeden


Kloostertuin Lioba, Egmond


Ik was onlangs in het Lioba klooster in Egmond en werd getroffen door de avondgebeden. In één week komt het leven en sterven en de verrijzenis van Christus langs en voeg je jezelf in. Op deze manier wordt ook je slapen en ontwaken deel van een spirituele oefening. Niet alleen dat je het loslaten dat je met je eigen dood te doen hebt alsvast inoefent en zo groeit in vertrouwen. Maar meer nog: je laat je eigen 'ikje' opgaan in het levenslot van Christus. Dat is het doel van alle christelijke meditatie.

  

Zondag

Nu wij heden het mysterie van uw Verrijzenis hebben gevierd, moge onze stem U nederig smeken om, vrij van alle kwaad, in uw vrede ter ruste te gaan en in uw vreugde op te staan, door Christus onze Heer

 

Maandag

Schenk, Heer, aan ons lichaam een heilzame rust en geef dat het zaad dat wij vandaag door onze arbeid hebben uitgestrooid, moge opgroeien tot een oogst voor de eeuwigheid, door Christus onze Heer

 

Dinsdag

Verlicht, vragen wij, Heer, goedgunstig deze nacht en geef dat wij, uw dienaren, zo in vrede mogen inslapen, dat wij vol vreugde bij de stralende helderheid van de nieuwe dag in Uw Naam mogen opstaan, door Christus onze Heer

 

Woensdag

Heer Jezus Christus, die zachtmoedig en nederig zijt en aan hen die u volgen een zoet juk en een lichte last te dragen geeft, verwaardig u onze gebeden en werken van deze dag te aanvaarden en ons de rust te schenken waardoor Gij ons meer bereid maakt voor uw dienst, door Christus onze Heer

 

Donderdag

Heer onze God, verkwik ons , nu wij vermoeid zijn van de lange arbeid, door een rustige slaap, opdat wij door uw hulp met nieuwe kracht vervuld, U naar lichaam en geest toegewijd zijn, door Christus onze Heer

 

Vrijdag

Verleen ons, Almachtige God, zó uw Eengeboren Zoon, die begraven is, aan te hangen, dat wij verdienen met Hem in een nieuw leven op te staan, door Christus onze Heer

 

Zaterdag

Bezoek ons, vragen wij, Heer, deze nacht, opdat wij ’s morgens door uw kracht opstaan en ons over de Verrijzenis van uw Christus kunnen verheugen, door dezelfde Christus onze Heer

   

Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info