MP3 lezingen mystiekOp de volgende bladzijden vind je een aantal audio cursussen over mystiek (mp3): ze duren tussen de 30-50 minuten per lezing. De meeste zijn opgenomen tijdens de studiedag mystiek die jarenlang in Vlaardingen werden gehouden.


De spreker is veelal Dr. Hein Blommestijn. Er zijn ook lezingen van Dr. Jos Huls, Dr. Rudolf van Dijk en Dr. Otger Steggink. Al deze mensen zijn karmeliet en/of destijds verbonden met het Titus Brandsma Instituut. Zij verzorgden studieavonden en -dagen voor mensen met belangstelling voor de mystieke traditie en vonden het goed dat deze beschikbaar werden gemaakt. De kwaliteit van de opnames is wat wisselend  (sommige werden in de jaren 90 al opgenomen).


Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info