Over Alijt Bake

(1415-1455)
vrouwenmystiek

 vrouwenmystiek


Alijt Bake is een Nederlandse mystica uit Utrecht. In deze serie audio bestanden geeft de karmeliet Dr. Rudolf van Dijk toelichting op een brief waarin zij haar eigen geestelijke weg beschrijft . Dit zijn persoonlijke opnames van lezingen die ik in 1992 bijwoonde. Elke lezing duurt ongeveer 45 minuten. Dr. van Dijk was zo welwillend om toestemming te geven deze tapes online beschikbaar te maken.

Je kunt e.a. ook nalezen in het boek uit de serie Mystieke teksten en thema's: Alijt Bake, tot in de peilloze diepte van God - De vrouw die moest zwijgen over haar mystieke weg.  uitgeverij Kok, Kampen, 1997, met inleiding en commentaar van Dr. R.Th.M. van Dijk. 

Klik hier om de tekst van haar brief te downloaden. Of kijk bij klassieke teksten.

 

Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info