MYSTIEKE CITATEN - MP3


De onderstaande links openen kleine mp3 bestanden. Ze bestaan uit een kort citaat uit een mystieke tekst plus toelichting en duren zo'n 5-7 minuten. De muziek erbij is van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen, een lied dat gezongen wordt door Oxford Camerata o.l.v. Jeremy Summerly, getiteld O Pastor Animarum. Of beluister ze op soundcloud.
     

Een drietal korte teksten uit de Belijdenissen van Aurelius Augustinus, één van de meest invloedrijke geschriften in de geschiedenis. De eerste podcast vertelt ook iets over Augustinus:    


Augustinus boek 1, hoe zit dat toch met God? Zit Hij ergens buiten, of ergens binnenin je?   

Augustinus boek 7, over een ontmoeting met God als het hoogste licht en wat hem dat doet 
  
Augustinus boek 10, over het met huid en haar genieten van God    
Een citaat van Etty Hillesum, uit haar dagboeken, over hoe het aanvaarden van de dood een verruiming van je leven betekent.    
Een citaat van de St. Exupéry, uit de Citadelle, over het grote geschenk van het niet-beantwoorde gebed.   
Een citaat van Julian van Norwich, uit haar Visoenen, over waar je echt rust kunt vinden    
Een citaat van Dag Hammerskjold, uit Merkstenen, over de spirituele mogelijkheid van je dagelijkse plichten.   
Citaat van Thomas a Kempis, uit de Navolging van Christus, over het eindeloze gebabbel van onze 'social talk'  en mogelijkheid van een écht gesprek.    

Citaat uit de Wolk van niet-weten, over de beperking van het denken als het gaat over de omgang met God.    

podcastwolk.mp3 (2.38MB)
podcastwolk.mp3 (2.38MB)
Citaat uit Berg Karmel, (op een tekening) van Johannes van het Kruis, over hoe het 'niets' en 'alles' samenhangen op de spirituele weg.   


 


Een citaat van Meester Eckhart, het slot van een preek van hem, over de eigenaardig soort eenheid met God.   
Een citaat van Beatrijs van Nazareth, uit ' De zeven manieren van heilige Minne", over de buitensporige hartstocht die gepaard kan gaan met de liefde van en tot God.    
Een citaat van Martin Buber, uit 'Ik en Jij'. Je kunt over God alleen maar spreken als een  'JIJ' - iemand die jóu aanspreekt.    
Een citaat van Evelyn Underhill, uit Praktische mystiek voor nuchtere mensen. Mystiek gaat over de werkelijkheid - niet over al die beelden in je hoofd waarvan je dénkt dat het de werkelijkheid is..    
Een citaat van Suster Bertken, een middeleeuwse kluizenares uit Utrecht, die minneliedjes over God schreef. Over het vonkje van je ziel.    
Een citaat van Willem de St. Thierry, uit zijn commentaar op het Hooglied, hoe de lichamelijke liefde de trekkracht van de geestelijke liefde in zich draagt.    
Een citaat van Thérèse van Lisieux, uit haar autobiografie 'Geschiedenis van een ziel', over een 'lift naar God'.    
Een citaat van Hein Blommestijn, uit een artikel in Speling (1993), over waarom een mens alleen van God moet houden.    
Een citaat van Mechtild van Hackenborg, uit haar biografie 'Boek van bijzondere genade', door Geertruid van Helfta, over het geheim van het hart van Jezus. 
Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.