Over Johannes van het Kruis

(1542-1591) 


Deze Spaanse dichter en kloosterling (karmeliet) heeft zijn eigen ervaringen in de omgang met God in prachtige dichtvorm beschreven. Later werd hem gevraagd om er toelichting op te geven. Hij schreef toen o.a. het boek Geestelijk Hooglied, de bestijging van de berg Karmel, en Donkere Nacht, die de nacht van de zinnen en de nacht van de geest beschrijft, het louteringsproces van de mystieke weg. 

In deze lezingen geven Otger Steggink, Hein Blommestijn en Jos Huls toelichtingen op het leven en werk van Johannes van het Kruis. De lezingen zijn in 1992 gehouden, als onderdeel van een serie door het Titus Brandsma Instituut (niet alles daarvan is opgenomen). De kwaliteit van de opnames is niet altijd even goed. De teksten die gebruikt zijn kun je HIER downloaden. Of kijk bij klassieke teksten. De tekening waar Otger het over heeft in zijn tweede lezing, staat onderaan deze bladzijde.


Otger Steggink, inleidingen: 


Hein Blommestijn: over de donkere nacht
 

Jos Huls over Johannes van het Kruis en Dag Hammerskjold


 
Tekening van de bestijging van de berg Karmel, door Johannes van het Kruis (NL vertaald) Tekening van de bestijging van de berg Karmel, door Johannes van het Kruis (NL vertaald)
Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info