Crucifix
Het kruis - crucifix - is één van de belangrijkste symbolen van het christendom. Het martelinstrument waaraan Jezus stierf, werd een symbool van hoop dat het lijden niet het laatste woord zal hebben. Meer nog dan dat is het een roep om erbarmen (een mooi ouderwets woord met een diepe betekenis). 

Op de volgende bladzijde kun je lezen over de plotselinge dood van mijn broer en wat de foto van een crucifix mij vertelt.

De gebroken crucifixen die ik tegenkom op verwaarloosde begraafplaatsen, doorbreken de kitsch en brengen iets van de oorspronkelijke zeggingskracht terug.

Dat inspireerde me tot een filmpje dat één van de beroemdste gedeelten uit de Mattheüs-passion combineert met foto's van crucifixen: 


Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info