Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.