sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
moeder Gods
opstandingsikoon
paasikonen
paasikonen2
paasikonen3
kerkvader wijsheid
heiligen in 't licht
deësis
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

bewening van christus ikoon p.v. borselen


DE BEWENING VAN CHRISTUS


Alles lijkt plat, horizontaal en doods te zijn op deze ikoon: de zware dwarsbalk van het kruis, Jezus - en Maria, Johannes en Jozef van Arimathea die zich in verdriet diep over hun vriend en Heer buigen. Alleen de grimmige rotsen steken  triomfantelijk omhoog, met rechts het donkere gat waarin het lichaam van Jezus zal verdwijnen. De grond is gebarsten en staat op het punt onder de voeten van de leerlingen weg te zakken.

Toch is er ook een opgaande beweging. Onder de liefdevolle aandacht van de leerlingen lijken het hoofd en de handen van Jezus zich iets op te heffen. Hij ligt op een kleed dat de ovale vorm heeft van de mandorla, dat is het aureool dat hem omstraalt op de verrijzenisikoon.

Liefde overwint de dood. Als de tranen van de leerlingen hun ziel schoon hebben gewassen, zullen ze dat zien.