sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
moeder Gods
opstandingsikoon
paasikonen
paasikonen2
paasikonen3
kerkvader wijsheid
heiligen in 't licht
deësis
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
SitemapDE VOETWASSING


Het is een drukte van belang op deze kleurrijke ikoon. Petrus ontbloot zijn spillebenen om zich de voeten te laten wassen. Want anders, zegt Jezus, heeft hij geen deel aan hem. Petrus heft daarop in een dramatisch gebaar zijn hand omhoog, ´Dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en mijn hoofd!´

Jezus wast zijn voeten met een opvallend witte doek die als een band stevig om zijn middel gebonden zit. Hij maakt zichzelf tot de gevangene, de slaaf van zijn leerlingen.

Deel hebben aan Jezus is toestaan dat hij zich aan ons vastketent. Dat voelt soms als een lastig blok aan je been. Maar het is het geheim van een zuiver leven en ware vrijheid, voor het aangezicht van God. Op de ikoon zien we dan ook dat  het voorhangsel van de tempel opengeschoven is.voetwassing ikoon p.v. borselen