sporen van God
mystiek
artikelen
christelijke mystiek
inleiding op de Wolk
niet-weten
geloof als trauma
cassianus
leven uit de bron
gevoed met honger
volwassen geloof
godservaring?
etty hillesum
hammerskjöld's weg
simone weil wachten
anselm grün
perspectief
geestelijke reis
eucharistie en eros
zwart venster
pasen in de mystiek
klassieke teksten
mp3 cursussen
aanbevolen boeken
podcasts
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

 

Thomas van Kempen - Navolging van Christus 

 

Artikel over eucharistie en erotiek, n.a.v. het derde boek van de Navolging,

gepubliceerd in de glossy:

 

 

 

 

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem (Joh.6:56)

 

Niet iets, maar jezelf geven - dat is waar seks voor bedoeld is. Geen zelfbevrediging à deux, maar communie, gemeenschap. Een totaal gebeuren waarin twee één worden en tegelijk op weg gaan naar nog meer. Versmelten op de manier van uitbreiden - dat is de bedoeling. Thomas legt het haarfijn uit in zijn derde boek. De eucharistie is het model voor ons liefdesleven.

 

Jij wilt dus dat ik Jou ontvang en mijzelf met Jou in liefde verenig. Daarom bid ik om jouw zachtmoedigheid. En ik smeek dat mij hiertoe de bijzondere genade geschonken wordt om geheel in Jou te versmelten en in liefde helemaal uit te vloeien (-).. Hier wordt grotere genade ingestort, beginnende deugd vermeerderd, het geloof verstevigd, de hoop versterkt en de liefde ontbrandt en wordt ruim.

 

Erotiek en godsdienst hebben een ongemakkelijke verhouding. Sommige godsdienstige verlangens zijn niet anders dan misplaatste erotiek. Sommige erotiek is niet anders dan een verdwaald verlangen naar God. Maar Thomas heeft geen problemen met de lichamelijkheid van de eucharistie. Genot, begeerte, omhelzing, hartstocht, hunkeren, ontbranden, versmelten - die woorden passen bij wat er gebeurt als Christus zichzelf aan ons geeft, al is het ‘onder vreemde gedaante verborgen’.

 

Maar hier in het altaarsacrament ben Jij helemaal aanwezig, mijn godmens Christus

Jezus. Hier pas wordt de weelderige vrucht van het eeuwig heil genoten.

 

Erotiek als voortplantingsdrift heeft een eigen agenda. Maar er is ook een spirituele mogelijkheid. Sexuele verlangens maken een opening (en soms een scheur) in de omheining waarmee we onszelf van anderen afgrenzen. We zijn fundamenteel relationeel - zoals God, die één-is-in-drie. Het is in ons lichaam ingebouwd om tot verbondenheid met anderen te komen. Die drive vindt haar bestemming als het een uitdrukking is van de manier waarop God liefheeft. Anders gezegd: als onze erotiek imitatio Christi is - de vrije zelfexpressie van Christus in en door ons leven heen.

 

Ik ben degene aan wie jij je helemaal moet geven, en wel zo dat je niet langer in jezelf maar in Mij leeft, vrij van alle zorg.

 

Christus geeft zichzelf zodat wij onszelf op zijn manier aan God en wereld kunnen geven. Eén groot doorgeefsysteem dus - en toppunt van genot en blijvend geluk. Aan de wortel van de erotiek ligt een Godsverlangen. Waarom dan niet dáár beginnen?

 

Wees Jij alleen voor mij van nu af voor eeuwig mijn zoetheid, want Jij alleen bent mijn spijs en drank, mijn liefde en mijn blijdschap, mijn zoetheid en al mijn goed.

 

 

(april 2013)