sporen van God
mystiek
artikelen
klassieke teksten
mp3 cursussen
aanbevolen boeken
podcasts
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

 

Mystieke basisteksten

uit de christelijke traditie

 

Het verschil tussen mystiek en spiritualiteit is nogal vloeiend. Spiritualiteit is meer op de praktijk van het leven gericht. Het gaat over hoe jij bidt en hoe je werkt, welke keuzes je maakt, hoe je relaties in elkaar steken en hoe je met de moeilijkheden van het leven omgaat. Mystieke schrijvers richten zich vooral op het omvormingsproces van de mens, hoe dat van Gód uit bewerkt wordt. Dit lezen zij in hun eigen leven en dat van de mensen die zij begeleid(d)en.

 

Tijdschriften over spiritualiteit en mystiek:

 

Speling (4x per jaar, stevige artikelen over mystieke teksten en thema's, uitgeverij Gianotten, Tilburg

Herademing (4x per jaar), iets populairder geschreven artikelen over spiritualiteit en mystiek, uitgeverij Kok Kampen.

Elk jaar in de eerste week van juli houdt het Titus Brandsma Instituut een week lang openbare lezingen over mystieke teksten. Op de site van het TBI vind je meer informatie. Vroegere lezingen kun je op tape of digitaal bestellen. 

 

Er zijn veel boeken over spiritualiteit beschikbaar momenteel. Anselm Grün, een Duitse monnik, is een hedendaagse schrijver die veel publiceert over mystieke en spirituele onderwerpen op een toegankelijke manier. Ook de boeken van Henri Nouwen zijn makkelijk leesbaar. Bv.: Pelgrimage. Zoektocht naar een spirituele manier van leven .

 

In de boekwinkel wordt onder ‘mystiek’ van alles neergezet, van esoterische onderwerpen als channelling, tao-kaarten, dolfijnen zwemmen tot teksten van de 3e eeuwse kerkvaders. Hieronder vind je een lijstje (zeker niet volledig) van schrijvers, teksten en boeken die bij het hart van de christelijke traditie horen en soms al vele eeuwen hun waarde hebben bewezen.

 

Klassieke mystieke schrijvers uit of beïnvloed door de christelijke traditie, zijn o.a. (in tamelijk willekeurige volgorde)

 

De woestijnvaders, Augustinus, Nicolaas van Cusa,Theresa van Avila, Johannes van het Kruis, Jan van Ruusbroec, Hadewich, Alijt Bake, Eckhart, Tauler, Claesinne van Nieuwlant, Beatrijs van Nazareth, Hildegard van Bingen, Julian van Norwich, Thomas van Kempen, Geert Grote, Jean le Samson, Thomas Merton, Franciscus en Clara van Assisi, Bernardus van Clairvaux, Dag Hammerskjold, Etty Hillesum, de St. Exupéry, Therese van Lisieux, Simone Weil, Teillard de Chardin, Titus Brandsma.

 

Als je teksten van hen tegenkomt, dan zit je altijd goed.

 

Goede inleidingen in de mystiek zijn:

 

Blommestijn, H., (red.) Gaan waar geen weg meer is. Verkenningen in de mystiek (2001)

 

Blommestijn H. (red.), Tot op de bodem van het Niets. Mystiek in een tijd van oorlog en crisis, 1920-1970 (1991)

 

Waaijman K., Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden (2000)

Jelsma, Auke, Geroepen en op weg gegaan. Een verkenning van de christelijke mystiek (2004)

Everlyn Underhill, Praktische mystiek voor nuchtere mensen, is een klassieke inleiding uit de vorige eeuw.

Delen uit de serie van Kok, Kampen: Mystieke teksten en thema’s.

Kok, Kampen bracht in 2003 de Encyclopedie van de christelijke mystiek, fundamenten, tradities, persepctieven, uit. Daar vind je meer dan 1100 blz. informatie.

Toelichtingen op mystieke schrijvers:

Bras, K., Leven met Thomas Merton

Bras, K. Een vloeiende, ebbende zee, Ruusbroec’s Geestelijke Bruiloft als bron voor hedendaagse spiritualiteit (1989).

Fijen, Leo, De reis van je hoofd naar je hart. Leefregels voor het bestaan van alledag, (2de druk 2005)

Blommestijn/Huls, Een spoor van liefde. Een gids in de woestijn (over Jan van het Kruis) (2000)

Blommestijn H., Spel van liefde. Het loflied van de blinde mysticus Jean de Saint Samson (2001)

Eckhart, Van God houden als van niemand. Vertaling en inleiding van F. Maas (herdruk 2001)

Bouman, Monica, De levensweg van Dag Hammarskjöld (2006)

Huls, J., Zeven manieren van Minne. Inleiding en vertaling van Seuen maniren van minnen  van Beatrijs van Nazareth (2002)

Jan van het Kruis, De donkere nacht. Vertaling van C.Bartels en M. Meijer. Inleiding van H. Blommestijn. (2001)

Julian van Norwich, 'Alles komt goed. Visioenen. Vertaling en inleiding van G. Valkenborgh (1994)

Weil, S., Door God gezocht. Brief aan een kloosterling. Inleiding H. Berger (2003)

Teresa van Avila, Weg van volmaaktheid. Hooglied. Mystieke werken deel 1 (1980)

Waaijman, K., Mystiek in de psalmen, 2004

Waaijman e.a., Nuchtere Mystiek. Navolging van Christus (2006)

Merton, T., Een leven lang om geboren te worden. Mediteren met Thomas Merton. Samengesteld en ingeleid door H. Blommestijn en R. Hoogerwerf (2001)

Merton, T., In gesprek met de stilte. Gebeden (2001)

Merton, T., Wegen naar het paradijs. Een dagboek van wijsheid en geloof (2001)

Goorbergh/Zweerman, Fransiscus van Assisi. Over zijn evangelische bezieling en de betekenis ervan voor zijn tijd (2003)

C.O.Jellema, Over God wil ik zwijgen I en II (vertaling van Eckhart's Tractaten en Preken.)

Antiquarisch soms nog te vinden:

Bruno Borchert, Mystiek

Delen uit de serie Spiritualiteit, van de uitgeverij Gottmer, Nijmegen (uit de jaren 80 maar nog altijd heel goed).